مجله طب اسلامی » طب اسلامی » طب اسلامی و دعوای مخالف و موافق | امیرکبیران در مسلخ کج فهمی و سودجویی
مجله طب اسلامی

طب اسلامی و دعوای مخالف و موافق | امیرکبیران در مسلخ کج فهمی و سودجویی

طب اسلامی و دعوای مخالف و موافق | امیرکبیران در مسلخ کج فهمی و سودجویی

دلایل حقانیت طب‌اسلامی در تاریخ خلقت انسان

اعجاز طبی امام صادق علیه السلام در توحید مفضل | روایات اعجاب انگیر طبی

چگونه است این همه روایات را ندیده گرفته‌ایم ؟ مگر عقل حجت شرعی نیست؟

آیا آزمون و خطا به‌دست مسیحیان جایز است ولی مسلمان حق ندارد؟!

چقدر عوامانه و امام نشناسانه است که بگوییم “امام رضا(علیه‌السلام) برای مامون رساله‌ذهبیه نمی‌نویسد مامون کوفت بخورد”.

چگونه است این همه روایات را ندیده گرفته‌ایم و فقط در رد طب‌اسلامی به “رساله ذهبیه” استدلال می‌کنیم؟ آیا “توحید مفضل” را، روایت “کعب‌الاحبار” را، نصایح چهار صدگانه امیرالمومنین برای یارانش را و هزاران روایت کتاب کافی را ندیده‌ایم؟

هر جا اسلام خواست قد عَلم کند تفکر تصوف زمینش زد

 

استاد فراهانی
مدتی است بین علماء مخالف و موافق طب اسلامی بحث بالا گرفته است؛ عده‌ای موافق و عده‌ای هم مخالف و هر کدام دلایلی را مطرح می‌کنند، موافقین روایات وارده از اهل بیت را و مخالفین هم بر اسناد روایت ایراد دارند.
لذا لازم دیدم مطالبی اندک و در حد بضاعت نا‌چیز خودم به عرض برسانم.

 

دلایل حقانیت طب‌اسلامی در تاریخ خلقت انسان
اگر در تاریخ خلقت انسان و آنچه بشر آموخته است دقت نظر داشته باشیم دلایلی را خواهیم یافت که راهنمایی، مستدل بر حقانیت طب‌اسلامی خواهد بود.
در روایت مربوط به مناظره امیرالمومنین(علیه السلام) با کعب‌الاحبار که در کتاب شریف “بحارالأنوار” و دیگر کتب شیعی نقل شده است بحث چگونگی خلقت گِل انسان و نحوه ترکیب آن در مرحله اول، دوم و سوم کاملا توسط امیرالمومنین توضیح داده شده است.
در تفسیر روایت شریف “معرفه‌النفس” رسول‌مکرم‌اسلام توسط امیرالمومنین نفس آدمی را به چهار نفس تقسیم و معرفی می‌کند:
نفس اول :نامیه نباتیه
نفس دوم :حسیه حیوانیه
نفس سوم :ناطقه قدسیه
نفس چهارم :کلیه الهیه
که اگر نفس اول خلق نشود امکان خلق نفس دوم میسر نخواهد شد و اگر نفس دوم خلق نشود امکان ولادت نفس سوم و چهارم  نخواهدبود.
آنچه که مواد اولیه‌ی خلقتِ نفس اول است طبایع چهارگانه دم، بلغم، مِرِّه (مره سودا و مره صفرا در سومین مرحله‌ی خلقت گِل انسان باهم ترکیب می‌شوند و بخشی از بدن را تشکیل می‌دهند) و ریح است؛ که پس از ترکیب، جسد و جسم بدون حواس پنج‌گانه را تشکیل می‌دهند و مرکزیت و محل خیزش آن طبق توصیف حضرت‌امیرالمؤمنین(علیه السلام) کبد است.

 

اعجاز طبی امام صادق علیه السلام در توحید مفضل
امام صادق(علیه السلام) در “توحید مفضل” وظایف تک‌تک طبایع چهارگانه رامطرح فرموده‌اند و کیفیت نفوذ افتیمون در عروق و ریشه‌کن کردن سوداءِ رسوب کرده و نفوذ شیطرج در مفاصل را مطرح و شیوه درمان بشر را در قالب توحید برای بشر آموزش داده است.

روایت سه بیماری اصلی و درمان آنها:
رسول‌مکرم‌اسلام فرموده‌اند: الداء ثلاثه والدواء ثلاثه
الداءُ: الدم و السوداء و البلغم
والدواء: الفصد و القیء و الحجامه
درد در بدن از سه عامل دم، مره و بلغم است و درمان با سه روش فصد، حجامت و استفراغ
کدام انسان عالم و عاقلی می‌تواند انکار کند که اهل‌بیت و دین‌مبین‌اسلام برای انسان طب و روش درمانی مستقل نداشته باشد وقتی امام می‌فرماید: “لاشفاء فی الحرام” در هیچ حرامی شفا نیست.
آیا خوراکی حرام را شامل نمی‌شود و آیا شفا نتیجه درمان بیماری، تعریف نشده است؟
آیا خود این روایت مشعلی فروزان برای طب نیست؟

مگر عقل حجت شرعی نیست؟؟
خالق انسان پی و بنای ساختمان انسان را از طبایع چهارگانه پویا، زنده و مستقل بنا نهاده است که هر سلولِ آن حیات، شعور و درکِ در حد خود را دارد و نفس دوم را بر نفس اول و نفس سوم و چهارم را بر نفس اول و دوم بنیان گذاری و خلق کرده است.
چگونه است وقتی مهندسِ یک وسیله مکانیکی نحوه نگهداری برای آن می‌نویسد؛ عقل به تبعیت حکم می‌کند و همچنین حکم به تعمیر همان دستگاه نزد همان مهندس؟ ولی وقتی خالق انسان، انسانی را خلق می‌کند عقل حکم به  تبعیت از نظرات خالق برای نگهداری و تعمیر آن زیر نظر خالق نمی‌کند‌!؟ و یا مگر عقل حجت شرعی نیست؟
مگر “کل ما حکم به العقل حکم به الشرع” در همه جا ساری و جاری نیست؟
چگونه است این همه روایات را ندیده گرفته‌ایم و فقط در رد طب‌اسلامی به “رساله ذهبیه” استدلال می‌کنیم؟ آیا “توحید مفضل” را، روایت “کعب‌الاحبار” را، نصایح چهار صدگانه امیرالمومنین برای یارانش را و هزاران روایت کتاب کافی را ندیده‌ایم؟

آیا آزمون و خطا به‌دست مسیحیان جایز است ولی مسلمان حق ندارد؟!
چگونه دم از اسلام‌شناسی می‌زنیم در حالی که این همه روایات را ندیده‌ایم؟! نکند همه روایات را دیده‌ایم ولی امانت‌دار نیستیم و برای از دست دادن موقعیت اجتماعی و تریبون تلویزیون حاضریم دست از بیان حقایق اسلام بکشیم؟!
امام(ره)می‌فرمود: “هر جا اسلام خواست قد عَلم کند تفکر تصوف زمینش زد” چرا مسلمین و علماءِ اَعلام حاضرند اجازه مداوای مسلمین با طب نوین غربی را که با دلیل استقراء، آزمون و خطا به اثبات رسیده بدهند ولی درمان به وسیله طب اسلامی را به خاطر ضعف سند روایت جایز نمی‌شمارند و برای مخالفین آن دعا می‌کنند؟!
آیا آزمون و خطا به‌دست مسیحیان جایز است ولی مسلمان حق ندارد؟!
اگر کسی بگوید مسیحیان و یهودیان چون آزموده‌اند امنیت جانی مسلمانان تامین است؛ یهود و نصاری را نشناخته و قرآن نخوانده است.
در این مملکت اسلامی که با حکومت ولی فقیه اداره می‌شود هزاران پزشک متبحر وجود دارد که دلشان به حال بیماران می‌سوزد ولی به‌خاطر ضعفی که طب نوین غربی در درمان بیماری‌ها دارد مجبورند خون‌جگر بخورند و با اشک جاری بر چشمانشان و غم جانکاه بر جانشان دست به ارّه برده و دست و پای برادر دینی‌ِشان را قطع کنند در حالی که طب‌اسلامی توانایی درمان بد ترین نوع بیماری‌ها را دارد.

وا اسفا بر ملتی که تمام علوم عالم را دارند ولی به‌خاطر کج‌فهمی یک‌عده و سودجویی عده‌ای دیگر امیرکبیران خود را به مسلخ می‌فرستند و بر زجر و رنج مردمانشان و قطعِ عضو عزیزانشان مُهر‌ِ شرعی می‌زنند.

آنها که طب‌اسلامی را شرعی نمی‌دانند و یا از اساس انکار می‌کنند چگونه حلال بودن دارویی را که از کشور های غربی که حتی پوکه کپسول داروهاشان از استخوان خوک ساخته می‌شود را توجیه می‌کنند؟!

چگونه قطع عضو مسلمان را به‌خاطر ناتوانی طب‌غربی در درمان، شرعی می‌پنداریم درحالی که طب اسلامی به راحتی می‌تواند با اندک هزینه ای آن را درمان کند؟!

یادمان باشد که طب‌نوین‌غربی با مجوز شرعی شیعی در این کشور نهادینه شده و تکیه‌گاهش علماء‌ِ اَعلام اسلام است و این را همه پزشکان محترم، خوب می‌دانند البته این موضوع مربوط به وزارت بهداشت نیست؛ اگر آنها طب اسلامی را رد کنند از باب “ویحسبون انَّهم یحسنون صنعا” است.

آنچه که باعث درد و رنجش هست این‌ است که عده‌ای زحمت احیاءعلوم اسلامی را و عده‌ای هم در لباس سرباز امام زمان زحمت خاموش کردنش را می‌کِشند‌.

امام شناسی …
تاریخ همیشه در حال تکرار است و این ماییم که می‌مانیم با نام و نشانی که خود کسب کرده‌ایم. چقدر عوامانه و امام نشناسانه است که بگوییم “امام رضا(علیه‌السلام) برای مامون رساله‌ذهبیه نمی‌نویسد مامون کوفت بخورد”.
چرا امام‌حسین(علیه‌السلام) به یاران حر آب می‌دهد با اینکه همه لشکرش بر علیه امام جنگیدند؟! ولی امام‌رضا(علیه‌السلام) برای دشمن خودش “رساله ذهبیه” را نمی نویسد؟! آیا امامان ما” کلُّهم نورٌ واحد” نیستند یا ما امام شناس نیستیم؟!
تا کی باید اسلام را به زحمت بیاندازیم و  به‌جای دفاع از آن که امروزه حججی‌ها در حال جان فداکردن هستند ما چنین تعریفی از امام در ذهن مردم القا کنیم.

الاحقر حسن زنگارکی فراهانی

داروی های طب اسلامی

همچنین ببینید:

پنل خورشیدی انرژی پاک یا بمب ساعتی! مضرات صفحات خورشیدی

پنل خورشیدی انرژی پاک یا بمب ساعتی! مضرات صفحات خورشیدی حتما شما نیز از فواید …

مونستانتو برده داران دیروز، کمپانی داران امروز | سردمدار تراریخته ها

مونستانتو برده داران دیروز، کمپانی داران امروز | سردمدار تراریخته ها مونسانتو شرکت چند ملیتی …

One comment

  1. شما خیال میکنی با این بحثها شکم زن و بچه های دکترها سیر میشود اینهمه داروی شیمیایی را چه میکنی ؟ دور بریزند؟ محیط زیست آلوده میشود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Watch Dragon ball super